Srpsko Književno-Filosofsko Društvo "Filokalija"

Njegoševa 34, Beograd, Srbija


Zanimljive knjige

EN
English


NAŠI CILJEVI


ČLAN 1.

Osnovni ciljevi Srpskog Književno-Filosofskog Društva Filokalija (u daljem tekstu Društva) su: stvaranje, proučavanje, publikovanje i afirmacija književno-filosofskih dela (kao i dela iz svih ostalih žanrova, i u svim ostalim medijima: likovnih, muzičkih, filmskih, scenskih) Srpskih i svih drugih autora nadahnutih ljubavlju prema Lepoti.
 


ČLAN 2.

Radi postizanja ciljeva izloženih u Članu 1., Društvo će organizovati Savetovanja, Simpozijume, Razgovore, Predstavljanja, Predavanja, Rasprave, Radne i Istraživačke Projekate, i Objavljivati književne i filosofske radove (kao i radove iz svih ostalih žanrova i u svim drugim medijima, saglasno članu 1.) svojih članova i svih ostalih autora u skladu sa ciljevima Društva.


ČLAN 3.

U skladu sa zakonom Društvo će sarađivati sa svim drugim Udruženjima, Organizacijama, Fondacijama i Državnim Organima R Srbije; i sa Stranim i Međunarodnim Udruženjima, Organizacijama, Fondacijama i Državnim Organima drugih Zemalja.
Društvo može delovati u inostranstvu.