Srpsko Književno-Filosofsko Društvo "Filokalija"

Njegoševa 34, Beograd, Srbija


Zanimljive knjige


Српски
EN
Novo!
E-izdanje

Dejan Nikolić
Uputstva za vaspitanje
mladih prinčeva

SRPSKO KNJIŽEVNO-FILOSOFSKO DRUŠTVO "FILOKALIJA"Udruženje građana, neprofitnog karaktera
Osnovano 2003. godine
Sedište: Njegoševa 34, Beograd
Telefon: +381 11 239 1600

Značenje imena Društva - FILOKALIJA je LJUBAV PREMA LEPOTI (dvosložna reč grčkog porekla)
Članstvo: afirmisani autori svih generacija u raznim poljima stvaralaštva (filosofija, književnost, slikarstvo, vajarstvo, muzika, filmska i pozorišna režija, gluma).
Ciljevi:
stvaranje, proučavanje, publikovanje i afirmacija književno-filosofskih dela (kao i dela iz svih ostalih žanrova, i u svim ostalim medijima: likovnih, muzičkih, filmskih, scenskih) Srpskih i svih drugih autora nadahnutih ljubavlju prema lepoti.
Aktivnosti: organizovanje Savetovanja, Simpozijuma, Razvovora, Predstavljanja, Predavanja, Rasprava, Radnih i Istraživačkih Projekata, i Objavljivanje književnih i filosofskih radova (kao i radova iz svih ostalih žanrova i u drugim medijima) Srpskih i svih drugih autora u skladu sa Ciljevima Društva.
Deo redovnih aktivnosti Društva оdvija se u prostorijama "Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka" u ulici Rige of Fere br.4 u Beogradu.
Područje delovanja: teritorija Republike Srbije. Društvo može delovati i u inostranstvu.
Saradnja: u skladu sa zakonom Društvo sarađuje sa drugim Udruženjima, Organizacijama, Fondacijama i Državnim Organima R. Srbije i sa Stranim i Međunarodnim Udruženjima, Organizacijama, Fondacijama i Državnim Organima drugih Zemalja.
Finansiranje: prilozi, donacije, dotacije, stipendije, pokloni, ustupanje autorskih prava i drugi neprofitni načini.