Srpsko Književno-Filosofsko Društvo "Filokalija"

Njegoševa 34, Beograd, Srbija


Zanimljive knjige


Ńđďńęč
EN
English

AKTIVNOSTI DRUŠTVA

PREGLED KULTURNIH DOGAĐAJA

Srpsko Književno-Filosofsko Društvo “Filokalija“ je u prostorijama “Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka”, u ulici Rige od Fere br. 4. u Beogradu, bilo Organizator i Domaćin, u periodu od novembra 2003. godine do danas, sledećih Kulturnih Događaja:


•Književno Veče i Izložba Slika pod nazivom - “DVA PISCA I DVA SLIKARA“ u tri lica
(Pisac i Slikar Nemanja Mitrović, Pisac Mikailo Bodiroga i Slikarka Jasna Nikolić. Tekstove čitala Dramska umetnica Sonja Jauković) – 18. 11. 2003. godine

 


• Izložba radova, u okviru Serijala posvećenog Negovanju Tradicije, Majstora-Umetnika gospođe Ljiljane Jović-Crevar pod nazivom - “KORICE LEPOTE“ – Tajna Umetnosti Knjigovezačkog zanata - “LABORATORIJA NEZABORAVLjENOG UMEĆA“ i Izložba pod nazivom - “TAJNI ŽIVOT PAPIRA“ (Japanska tehnika Ručne Izrade papira – nagashuzuki) i Poetsko Veče pod nazivom “REČI SU LATICE TREŠNjINOG CVETA“ Slikarke i Pesnikinje Vesne Furundžić – 26. 12. 2003. godine


• Predavanje Profesora dr Spomenke Mujović, u okviru Serijala posvećenog Ekološkim Temama, “ZDRAVO TELO U ZDRAVOJ DUŠI“ i Predstavljanje Proizvoda zgotovljenih na tradicionalni Način pod nazivom - “ZABORAVLjENA SLAST DIVLjEG BILjA – RECEPTI ZA JELA IZ BOŽJE BAŠTE“ gospođe Mirjane Ilić Autora “Kuvara Divljeg Bilja“ - 30. 01. 2004. godine


• Izložba F o t o g r a f i j a, u okviru Serijala posvećenog Ekološkim Temama, gospodina Branislava Martinovića pod nazivom – HIDROKALIJA - “TEČNI DIJAMANTI“Srce kao Voda, Voda kao Srce – 13. 02. 2004. godine


• Predavanje Profesora dr Predraga Pipera “Ekologija jezika“ (povodom knjige “Srpski između velikih i malih jezika“) – “LjUBI NAS PREJAKA REČ“ Ka Ognjenoj Dugi jezika Bogočovečanstva – Jezik kao Sabor Srdaca Svih i Svega – i Izložba karikatura gospodina Dragutina Milanovića-Ganeta (Lični izbor Autora-Dobitnika nagrade “Pjer“ za 2003. godinu) – “RADOSNA TUGA KARIKATURE“ kao Apofatička Poetika Neslične Sličnosti – “Car je naročito Go“- 12. 03. 2003. godine


•Izložba F o t o g r a f i j a Umetnice Olivere Petronijević: “ZAGRLjAJ BOŽIJE NADPREKRASNOSTI I KRASOTE ČOVEKA I SVE TVARI” – MANASTIR VRAĆEVŠNICA – 26. 03. 2003. godine


• Predavanje Protojereja dr Ljubomira Stojanovića “Pravoslavlje i Ekologija” - “PRIMOPRINOŠENjE BOGOČOVEČANSKE BAŠTE ODNOSNO OČEVINE OCU, OD KAINOVSKE DO AVELjEVSKE EKO-EV-LOGIJE NOVOG ADAMA KA NEVEČERNjEM DANU DOMA OCA SVETLOSTI”- i Izložba I k o n a Grupe Ikonopisaca “12 +”“IKONA KAO LjUBAVNO PISMO BOGA ČOVEKU I ČOVEKA BOGU U BOJAMA” I ZAGRLjAJ TVARNOG I NETVARNOG”- 30. 04. 2004. godine


•Predavanje Književnice Milice Krković – “U POTRAZI ZA IZGUBLjENOM LEPOTOM“ (Inauguraciono predavanje) – 17. 05. 2004. godine•Izložba F o t o g r a f i j a Reditelja Gorana Vukčevića - “PUT U MONAŠKU ZEMLjU”- 17. 09. 2004. godine

•Promocija Č a s o p i s a “SLOVENIJANUM“ Urednica Nataše Kraus i Bojane Mišković – 03. 10. 2004. godine•Veče Japanske Poezije – Predstavljanje Knjige Pesama Kajoko Yamasaki “RODINA, UBUSUNA“ - 26. 11. 2004. godine
Njegoševa 4., Hotel “Park“, Banket sala
Predstavljanje Drugog broja časopisa „Slovenijanum“ i Razgovor: “
BUDUĆNOST: UMETNOST, ESTETIKA..."
Učestvovali: Nataša Kraus, Dragoslav Bokan i Vladimir Medenica - 10. 02. 2005. godine
•Veče poezije Pesnikinje Tanje Prokopljević - 12. 02. 2005. godine•On-line izložba fotografija 06031978
Marija M. Jovanović, 06.03.2008. godine