Saša B. Pešić

 
Rođen je 29.09.1963. godine u Kosovskoj Mitrovici. Od 1964. do 1973. godine živi u Skopju, a potom prelazi u Beograd gde i danas živi.

Jedan od osnivača književno filosofskog društva "Filokalija".

Od rane mladosti poezija i muzika su osnovne preokupacije u njegovom životu. Član književnog udruženja "Posada" i udruženja kompozitora Srbije.

Do sada je pesme objavljivao u Književnoj reči (2004. godine) i elektronskom časopisu "Posada" (2006. godine). "Azbuka za dva Anđela"
je njegova prva zbirka poezije.

 


Nekoliko reči umesto molitve (Saša B. Pešić)

Ja - kao KRALj samoće - koga vi, u ovom trenutku krunišete
i u kralja treme,
u umetničkoj šizofreniji, u kojoj mi često podsvest
otkriva poentu,
od promišljanja stvari, do nepredvidivosti
i za pisca samog.
Ja dakle - nisam sklon pretvaranju intime stvaralaštva,
u javni eksperiment.
Da li reklama, sadrži vrednovanje i obrnuto?
Paradoks je, što je moja malenkost na margini,
i kada je u centru,
zaljubljena, u to duhovno oko koje
posmatrajući - projektuje.
Volim da mislim, da je "Azbuka za dva anđela",
ili naknadnom mudrošću "Azbuka za buđenje anđela"
OGLEDALO, koje posvećenom šapuće,
tajnu, tačke preseka, lične i globalne drame,
- U godinama koje su pojeli skakavci - (Pekić)
negde između spoznaja i emocija insistira,
uvek i samo na LUDOJ LjUBAVI.
Ljubavi - i kada se nebo ruši, oslonjeno na kičmu
poniženog, koga na izgled izdaje snaga,
Ljubavi - u reciklaži istorije, kao ponavljanje istog,
Ljubavi - u svetu amputiranih čula,
Ljubavi - i kada nam se, čovekoliki insekti,
uvlače, u naše pukotine.
A istina ! Šta je sa istinom ?
Istina je za nas, lutajuća ponornica !
Ima li, još koga, ko bi uistinu pao, do poslednjeg odjeka?
Ako je istina mera,
merite s ljubavlju, jer BOG je u onima koji vole !

                          Promocija udruženja : "Posada" književna avantura,
                          u kući Đure Jakšića - Skadarlija, 24.04.2008. god.
                         
Uvodna beseda: Saša B. Pešić