Издање: Алтера, Београд, 2007.

AZBUKA ZA DVA ANDJELA
Саша Б. Пешић
Азбука за два анђела

У песмама Саше Б. Пешића, сакупљеним у свесци „Азбука за два анђела“ усплахирени ватромет љубавних метафора уводи читаоца у свет меланхоличних сања о пролазности чулне љубави. Али, поред сталног присуства сумње у пролазност љубави, Пешић успева да сугерише чаробну опојност љубавног збивања:

„Укроти срце пред војском сумње
у гласу птице препознај своје име
пронађи у себи скривено дете           
пред чијим је очима свет“
Песнику треба веровати.