Knjiga pesama Dejana Nikolića (sa ilustracijama Jasne Nikolić)     
      
Izdanje: Mrlješ, Beograd, 1994.

>>>

Dejan Nikolić
Uputstva za vaspitanje mladih prinčeva


Milovan Danojlić (iz recenzije):
    Dejan Nikolić nastavlja našu nadrealističku tradiciju ne oponašajući ranije postupke i jedini
je nastavljač nakih iskustava i težnji Oskara Daviča. Padaju mi na um poetes precieux sa početka 17.
veka, i njihov sledbenik Michel Bulteau, s početka sedamdesetih godina ovog veka.
    Ovo su. pored ostalog, uputstva za vaspitanje jednog posebnog ukusa, u kojem je preliv sve, a
predmet koji se preliva ništa.
    ... od sveg srca preporučujem ovu neobičnu knjigu.

Mikailo Bodiroga (iz pogovora "Kraj Milenijuma"):
    Pred nama je knjiga koja ima svetski značaj. Poetrygarden. Može ona da se primi i na ovom tlu, ali
kada bi naša sredina generisala jedinstvo sa ovim viteškim darom verovatno bi je snašlo nešto
ravno katarzi, nešto kao GRAND MALL. Jer ova knjiga ustoličava veru u predestiniranu harmoniju
malobrojnih dostignuća ljudskog duha; njen umetnički domet je ravan onim iz najlepših vekova
istorije.