Издање: Светови, Нови Сад, 1995.

Prijatelj Neprijatelj
Петар Бојанић
Пријатељ - Непријатељ
Карл Шмит и Жак Дерида

Књига Петра Бојанића Пријатељ-непријатељ (Жак Дерида и Карл Шмит) је студија о филозофским, идеолошким и политичким схватањима традиционалне метафизичке опозиције између пријатеља и непријатеља, пре свега код Дериде и Шмита који на репрезентативан начин оптирају за једну од ових опозиционих категорија. У тексту се рауматрају и схватања других аутора, чије случајеве и Дерида анализира, нарочито у својој књизи Политике пријатељства. Реч је о Хајдегеру, Пол де Ману, Јингеру, Бланшоу итд; који су однос пријатељ-непријатељ промишљали и искушавали у агресивном и драматичном контексту нацистичког, антисемитског концепта непријатеља који је био доминантан средином 20. века.

Бојанић не излаже доктринарна или спекулативна уверења ових аутора већ испитује врло конкретна , егзистенцијална искуства и опредељења, покушавајући да укаже на чињеницу да је Дерида био сувише благонаклон према ауторима као што је Хајдегер, чији нацистички ангажман је познат, док је преоштар према Карлу Шмиту, чије схватање о политици као непријатељству није било апологија нацизма, већ једна, са историјске тачке гледишта, реалистичка, а са филозофске тачке гледишта, полемоцентрична (хераклитовска) хипотеза. Аутор врло документовано прати Деридину аргументацију и критику Шмита, проналазећи уједно низ његових недоследности и пропуста. Међутим, Бојанићева намера није ишла за тим да сруши саму деконструкцију, већ пре да је одбрани, у овом случају и од самог Дериде, од његових идеолошких превида и "слепих мрља". Реч је у сваком случају о узбудљивој и изазовној литератури.