Издање: Јасен, Никшић, 2001.

Посредовања: увод у хришћанску философију
Горазд Коцијачич
П о с р е д о в а њ а
увод у хришћанску философију