Izdanje: Sfairos, Beograd, 1989.

Ogledi o duhovnom iskustvu
  Žarko Vidović
Ogledi o duhovnom iskustvu


„...Evropskom tradicijom mi želimo da nazivamo samo ono bez čega se Evropa ne bi u istoriji čovečanstva ni pojavila kao nešto posebno, označena pojmom koji nikako nije geografski! A ona nije posebna po metafizici: nju ima i Azija, zavičaj matafizike je u Aziji, povratak u zavičaj metafizike je „Hodočašće na Istok“ (Herman Hese). Tako je za nas i Azija, kao i Evropa, jedan istorijski, a ne geografski pojam. Od vremena predsokratovaca do Sopenhauera, Ničea i Hajdegera metafizika traži svoje izvorište, a ono je azijsko!
A Evropa je za nas poseban istorijski (nazvan „zapadni“) sistem vrednosti...koji polazi od ličnosti pojedinačnog čoveka kao osnovne i najrealnije pojave u istoriji, kao realnosti bez obzira da li mi tu realnost možemo da shvatimo (i filosofskim pojmovima obuhvatimo) ili ne!... Osnova civilizacije Zapada je hrišćanska po tome što njen pravni poredak nije uslovljen nikakvom filosofijom (pogotovo metafizičkom) niti znanjem, nego jedino samosvešću čoveka kao ličnosti...Metafizika je, međutim, pretnja ne samo čovekovoj ličnosti i samosvesti, nego danas već i opstanku sveta...“

 

 

 

Žarko Vidović je rođen 1921. godine u Bosni (Tešanj-Doboj). Gimnaziju završio u Novom Sadu, 1939. godine. Studirao u Zagrebu, od g.1939. do aprila 1941. Zahvaćen ratom, prošao kroz zatvore NDH, pa logore u Nemačkoj i Norveškoj, odakle je pobegao 1943. godine u Švedsku. Studirao dalje u Upsali, kao stpendista Kraljevine Švedske, zatim u Beogradu od 1948. do 1052. Studirao najpre medicinu, pa prekinuo, da bi nastavio istoriju filosofije, pa istoriju umetnosti. Diplomirao g.1952, na istoriji umetnosti, i doktorsku tezu odbranio u Beogradu 1958. godine. Od 1953, s prekidom zbog studijskog boravka u Francuskoj g. 1956. i 1957, predavao istoriju umetnosti i civilizacije na Univerzitetu u Sarajevu i na Sveučilištu u Zagrebu. Godine 1967. godine prešao je iz Zagreba u Beograd, gde je u Institutu za književnost i umetnost SR Srbije radio sve do penzije, g. 1986. Živi u Beogradu.