Издање: Сфаирос, Београд, 1989.

Ogledi o duhovnom iskustvu
Жарко Видовић
Огледи о духовном искуству


„...Европском традицијом ми желимо да називамо само оно без чега се Европа не би у историји човечанства ни појавила као нешто посебно, означена појмом који никако није географски! А она није посебна по метафизици: њу има и Азија, завичај матафизике је у Азији, повратак у завичај метафизике је „Ходочашће на Исток“ (Херман Хесе). Тако је за нас и Азија, као и Европа, један историјски, а не географски појам. Од времена предсократоваца до Сопенхауера, Ничеа и Хајдегера метафизика тражи своје извориште, а оно је азијско!
А Европа је за нас посебан историјски (назван „западни“) систем вредности...који полази од личности појединачног човека као основне и најреалније појаве у историји, као реалности
без обзира да ли ми ту реалност можемо да схватимо (и философским појмовима обухватимо) или не!... Основа цивилизације Запада је хришћанска по томе што њен правни поредак није условљен никаквом философијом (поготово метафизичком) нити знањем, него једино самосвешћу човека као личности...Метафизика је, међутим, претња не само човековој
личности и самосвести, него данас већ и опстанку света...“

 

Жарко Видовић је рођен 1921. године у Босни (Тешањ-Добој). Гимназију завршио у Новом Саду, 1939. године. Студирао у Загребу, од г.1939. до априла 1941. Захваћен ратом, прошао кроз затворе НДХ, па логоре у Немачкој и Норвешкој, одакле је побегао 1943. године у Шведску. Студирао даље у Упсали, као стпендиста Краљевине Шведске, затим у Београду
од 1948. до 1052. Студирао најпре медицину, па прекинуо, да би наставио историју философије, па историју уметности. Дипломирао г.1952, на историји уметности, и докторску
тезу одбранио у Београду 1958. године. Од 1953, с прекидом због студијског боравка у Француској г. 1956. и 1957, предавао историју уметности и цивилизације на Универзитету
у Сарајеву и на Свеучилишту у Загребу. Године 1967. године прешао је из Загреба у
Београд, где је у Институту за књижевност и уметност СР Србије радио све до пензије,
г. 1986. Живи у Београду.