Издање: Логос, Београд, 2007.


  Богдан Лубардић
Николај А. Берђајев између Ungrunda и Оца

Садржај

Уводна реч
I Увод
II Ungrund као мит и симбол: структуре
III Функционалне примене учења о Ungrundu: значења
IV Критике и коментари: Ungrund: pro et contra
(А) Идентитет Ungrundа
(Б) Приговори учењу о Ungrundu
V Закључак
(А) Две ''школе'' разумевања идентитета Ungrundа
(Б) Ungrund – PRO
(В) Ungrund – CONTRA
(Г) Поука
Excursae
Index Librorum
Белешка о аутору

http://www.bogotrazitelji.co.yu/strane/r%20lub%20nbi.htm