Издање: Плато, Београд, 2006.


  Горазд Коцијанчић
Између Истока и Запада