Српско Књижевно-Философско Друштво "Филокалија"

Његошева 34, Београд, Србија


Занимљиве књиге


Srpski
EN
НОВО !

Е-ИЗДАЊЕ

Дејан Николић
Упутства за васпитање
младих принчева


СРПСКО КЊИЖЕВНО-ФИЛОСОФСКО ДРУШТВО ФИЛОКАЛИЈАУдружење грађана, непрофитног карактера
Основано 2003. године
Седиште: Његошева 34, Београд
Телефон: +381 11 239 1600

Значење имена Друштва - ФИЛОКАЛИЈА је ЉУБАВ ПРЕМА ЛЕПОТИ (двосложна реч грчког порекла)
Чланство: афирмисани аутори свих генерација у разним пољима стваралаштва (философија, књижевност, сликарство, вајарство, музика, филмска и позоришна режија, глума).
Циљеви: стварање, проучавање, публиковање и афирмација књижевно-философских дела (као и дела из свих осталих жанрова, и у свим осталим медијима: ликовних музичких филмских, сценских) Српских и свих других аутора надахнутих љубављу према лепоти.
Активности: организовање Саветовања, Симпозијума, Разговора, Представљања, Предавања, Расправа, Радних и Истраживачких Пројеката, и Објављивање књижевних и философских радова (као и радова из свих осталих жанрова и у свим другим медијима) Српских и свих других аутора у складу са Циљевима Друштва.
Део редовних активности Друштва одвија се у просторијама "Завода за проучавање културног развитка" у улици Риге од Фере бр. 4. у Београду.
Подручје деловања: територија Републике Србије. Друштво може деловати и у иностранству.
Сарадња: у складу са законом Друштво сарађује са другим Удружењима, Организацијама, Фондацијама и Државним Органима Р. Србије и са Страним и Међународним Удружењима, Организацијама, Фондацијама и Државним Органима других Земаља.
Финансирање: прилози, донације, дотације, стипендије, поклони, уступање ауторских права и други непрофитни начини.


Жиро рачун: 205-60080-74
Девизни рачун: 5443-17490125
E-mail: filokalija@ptt.rs
Tel/Fax: +381 11 239 1600